Historie

Duinstedenkapel, hoe is ’t gegaan  ??

Op een receptie in het voorjaar van 1989 tijdens de officiële opening van het buurthuis Zanddonk, ontmoette Jan van den Hoven daar Piet Segers, secretaris van de Bond van Ouderen. Deze vertelde dat er onder “Oude muzikanten” al vaak gesproken was, dat het leuk zou zijn om een “Hermenieke” op te richten. Hij nam contact op met Jos de Klijn en Jan Claesen. Gezamenlijk vonden ze het een prachtig en zinvol idee. Het resultaat was dat Jan van de Hoven voorzitter werd, Jan Claesen secretaris/penningmeester en Jos de Klijn de muzikale leiding van de nieuwe vereniging op zich nam.

De Egerländerkapel was een feit, muzikanten meldden zich aan en onder leiding van Jos de Klijn, een trompettist in hart en nieren, werd er druk gerepeteerd. Als naam werd gekozen voor “Seniorenorkest Waalwijk en Omstreken”.

Inmiddels zijn we alweer meer dan dertig jaar verder. Van de eerste bezetting zijn nog enkele muzikanten actief bij het orkest dat momenteel bestaat uit zo’n 28 spelende leden.

Van 1996 tot februari 2023 stond het orkest onder muzikale leiding van Henk van Hulten. Toen heeft dirigent Harrie de Wijs het stokje overgenomen.

Ervaringen bij het bespreken van optredens waren er aanleiding toe, dat we in april 2012 besloten om een andere naam te kiezen: Duinstedenkapel (DSK). Onze leden komen immers allemaal uit plaatsen die aan de prachtige Loonse en Drunense Duinen liggen.

Het repertoire bestaat uit Egerländermuziek, musical melodieën, muziek uit de zestiger en zeventiger jaren en andere goed in het gehoor liggende muziek.

Onze kapel treedt ongeveer 12 keer per jaar op. Dat kan zijn op festivals, bij zorgcentra, bij (nationale) feesten en herdenkingen e.d.