Privacy reglement.

 

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” (statutair gevestigd: Donauring 111, 5152 TE  Drunen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens.

Zie onze website www.duinstedenkapel.nl  voor contactgegevens van ons secretariaat tevens ook privacyfunctionaris.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent, of op andere wijze betrokken bent bij de activiteiten van onze vereniging. U bent bijvoorbeeld dirigent of vrijwilliger. Er worden niet meer gegevens van u gevraagd dan nodig is voor onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” verzamelt alleen gegevens over gezondheid als dat noodzakelijk is bij bepaalde activiteiten. Bij ons betreft dat informatie over allergieën en dieeteisen voor zover nodig bij de organisatie activiteiten.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het goed laten verlopen van al onze activiteiten voor leden en andere betrokkenen;
 • Het plaatsen van onze publicaties;
 • Het verstrekken van informatie aan derden waar dat nodig of voorgeschreven is;

De toestemming voor die verwerking geeft u door schriftelijke invulling van het formulier ”ledengegevens & toestemmingsvragen.” Daarbij gaat het ook over expliciete toestemming voor het herkenbaar in beeld zijn bij het plaatsen van foto’s in publicaties.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Financiële gegevens moeten in een cyclus van 7 jaar bewaard blijven. Dat betekent dat jaarlijks alle persoons­gegevens van het oudste jaar uit de cyclus worden verwijderd en aangevuld met een nieuw jaar;
 • Naam- en adresgegevens, telefoonnummers en emailadres van leden blijven in principe ook na beëindiging van het lidmaatschap bewaard, tenzij dit bezwaarlijk wordt geacht. De muziekvereniging vindt dat van belang voor communicatie over concerten, jubilea en reünies;
 • De bijzondere persoonsgegevens (gezondheid) worden uitsluitend verzameld en gebruikt door de organisatie van de betreffende activiteit en na afloop van die activiteit vernietigd;

In alle andere gevallen worden gegevens na 2 jaar verwijderd;

Als personen bij beëindiging van de relatie aangeven dat hun persoonsgegevens per direct dienen te worden verwijderd, zal dat uiteraard gebeuren.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is. De muziekvereniging zorgt ervoor dat ook daar garanties zijn en aan de vereisten van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is voldaan en doet dat door hiervoor een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Gegevens over gezondheid worden niet uitgewisseld met derden.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Is niet van toepassing.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Seniorenorkest “Duinstedenkapel”. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Seniorenorkest “Duinstedenkapel” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar­making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit betreft o.a. toegangsbeveiliging op onze database, computers en telefoons, opslag van documenten en het nemen van veiligheidskopieën. Daarnaast ondertekent iedereen die namens Seniorenorkest “Duinstedenkapel” optreedt als bestuurslid en dirigent een Geheimhoudingsverklaring. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.

Waalwijk/Drunen, oktober 2022

Seniorenorkest “Duinstedenkapel”